Hari Terbuka- Puzzle ICT

24 June 2018 | Aktiviti Terkini

Aktiviti ini dijalankan di dalam Pusat Internet Kesedar Chalil bersama pelajar menengah. Aktiviti ini bermula pada pukul 10.00 pagi sehingga pukul 11.00 pagi. Aktiviti ini melibatkan kemahiran matematikal dan kemahiran logikal yang merangkumi nombor, gambar, bentuk dan juga perkataan.

Aktiviti ini adalah mencabar ketangkasan, penaakulan spatial dan logik fikiran peserta. Selain itu, permainan puzzle ict ini memberi ketangkasan otak seiring dengan perkembangan ICT pada dunia sekarang. Secara tidak langsung, aktiviti ini membantu menjadi peserta menjadi kreatif

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali

Kembali Ke Atas